Resep BOLU HONGKONG KEJU Super Lembutt Moist Harum


BOLU HONGKONG KEJU
Super Lembutt Moist Harum made by: @Livi_591
sc recipe: @tintinrayner

bähän

 • 4 Btr Kuning Tëlur
 • 30 gr Gulä Päsir butirän këcil
 • 1 sdt SP
 • 1 sdm Susu Cäir
 • 1/4 sdt ësëns Vänillä
 • 4 btr Putih Tëlur
 • 1/4 sdt Gäräm
 • 1/2 sdt Crëäm of Tär2 ( äku gänti 1/2 sdm äir lëmon )
 • 50 gr Gulä Päsir hälus
 • 60 gr Tëpung Kunci
 • 10 gr Tëpung Mäizënä
 • 1/2 sdt Bäking Powdër
 • 30 gr Këju Chëddär pärut
 • 50 gr Buttër/märgärin lëlëhkän
 • topping: chëddär pärut dän älmond
Cara membuat:

 1. Kocok kuning tëlur,SP dän gulä sämpäi këntäl, lälu mäsukkän susu cäir+ëssëns vänillä,kocok äsäl rätä . Sisihkän
 2. Di wädäh tërpisäh, kocok putih tëlur+gäräm+crëäm of tär sämpäi këluär busä,mäsukkän gulä päsir bërtähäp kocok tërus sämpë mëngëmbäng käku — lälu mäsukkän kocokän kuning tëlur tädi sämbil dikocok spëëd rëndäh sbntr äjä
 3. Tämbähkän tëpung tërigu, tëpung mäizënä, dän bäking powdër sämbil diäyäk dän diäduk përlähän. –Mäsukkän këju chëddär pärut. äduk rätä
 4. Mäsukkän mëntëgä cäir äduk rätä päkë spätulä
 5. Tuäng kë cup/ loyäng,täburi topping këju pärut dän älmond
 6. Pänggäng di suhu 180 dëräjät sëkitär 20 mënit (suhu ovën bëdä2 sësuäikän sëndiri yä) läkukän tëst tusuk

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/3293

0 Response to "Resep BOLU HONGKONG KEJU Super Lembutt Moist Harum"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel