Resep Membuat Kue Panada Isi Ayam Sederhana Khas Manado yang Empuk, Lembut Banget Di Mulut!


Bëlum cäkëp mbëntuk pästëlnyä täpi ënäk loh ëmpuk pänädänyä dän isiännyä yummy

Bähän-bähän:
 • 250 gr tërigu prot sëdäng
 • 2 sdm gulä päsir
 • 1 sdt fërmipän
 • 1 btr tëlur
 • 140 ml säntän këntäl instän
 • 1/2 sdt gäräm

bähän isiän :
 • 250 gr däging äyäm cincäng
 • 3 bh wortël potong këcil2
 • 1 bgt däun bäwäng räjäng hälus
 • 1/2 bh bäwäng bombäy
 • 1 sdm tërigu lärutkän dgn 2 sdm äir
 • sësuäi sëlërä
 • lädä bubuk
 • säos tiräm
 • këcäp mänis
 • gäräm
 • gulä

Längkäh:
 1. Cämpur tëpung, gulä, fërmipän dän tëlur, äduk rätä sämbil diulëni
 2. Mäsukkän säntän sëdikit sëdikit sämbil diulëni sämpäi kälis ëlästis
 3. Bulätkän ädonän diämkän sëlämä 30 mnt äto mëngëmbäng 2x lipät
 4. Sëtëläh mëngëmbäng këmpiskän ädonän, bägi ädonän dän bëntuk bulät2, giläs äto pipihkän päkë tängän këmudiän bëri isiän, tutup dän bëntuk sëpërti pästël, tätä di loyäng dän diämkän lägi 20 mnt
 5. Pänäskän minyäk, sëtëläh minyäk pänäs këcilkän äpi, gorëng pänädä sämpë këcoklätän, cukup sëkäli bälik säjä biär tidäk mënyëräp minyäk
 6. Bähän isiän : tumis bäwäng bombäy hinggä härum, mäsukkän äyäm cincäng, tumis sämpë äyäm bërubäh wärnä, mäsukkän wortël, äduk äduk, tämbähkän äir sëcukupnyä, gäräm, gulä, lädä bubuk, säos tiräm, këcäp mänis, mäsäk sämpë bumbu mërësäp, sëtëläh äir ägäk mënyusut mäsukkän lärutän tërigu, äduk rätä sämpë mëngëntäl dän ägäk këring, tëräkhir mäsukkän däun bäwäng, äduk rätä, ängkät

0 Response to "Resep Membuat Kue Panada Isi Ayam Sederhana Khas Manado yang Empuk, Lembut Banget Di Mulut!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel