Resep Puding Susu Mozaik by Ms_vhya

Rësëp äslinyä dr mäk fridä ini pkë susu 500ml, bërhub gä doyän yg bërbäu susu jd diubäh pkë crëämër (täkärän ttp sm jd 500ml)


Bähän-bähän 

Bähän puding mozäik
 • 1 bungkus ägär2 pläin
 • 750 ml äir
 • 120 gr gulä päsir
 • 4 pëwärnä mäkänän

Bähän puding susu
 • 1 bungkus ägär2 pläin
 • 50 gr gulä päsir
 • 500 ml susu cäir / 500 ml (crëämër+ äir)

Längkäh 
 1. Mäsäk dlu bähän puding mozäik yä smpäi mätäng lälu bägi 4 bëri wärnä mäsing2 (dinginkän) lälu potong kotäk
 2. Mäsäk bähän puding susu smpäi mätäng
 3. Mäsukän puding mozäik kë dlm loyäng ägär2 lälu siräm dëngän puding susu smpäi pënuh (diäduk sbntr ägär wrnänyä tërcämpur)
 4. Dinginkän dlm kulkäs,

0 Response to "Resep Puding Susu Mozaik by Ms_vhya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel