Resep Semur daging sapi empuk simpel by Ummu husain..Mudah cara buatnya dan enak rasanya

Sëlämät häri räyä 'idul ädhä. Ini sëbënärnyä mäsäkän kë 3 sëtëläh däpët däging qurbän däri mësjid. Kärnä këpëngin mäsäk däging yg simplë, cëpët, dän gämpäng këpikiränläh bikin ini. Mudäh cärä buätnyä dän ënäk räsänyä.


Bähän-bähän
 • 1 kg däging säpi cuci bërsih dg äir mëngälir
 • 2 ruäs lëngkuäs iris lälu gëprëk
 • 2 buäh bätäng sëräi gëprëk lälu buät simpul
 • 3 lëmbär däun säläm
 • Sëcukupnyä gäräm dän gulä päsir
 • 1 glondong sëdäng gulä jäwä
 • Sëcukupnyä këcäp mänis
 • Sëdikit mäsäko säpi
 • 3 gëläs bëlimbing äir

Bumbu ulëg :
 • 1 sdm përës këtumbär
 • 1/2 sdt mëricä
 • 6 siung bäwäng mëräh
 • 6 siung bäwäng putih
 • 1 1/2 butir këmiri
 • 1 ruäs jähë

Längkäh
 1. Buäng bägiän putih pädä däging (lëmäk) dän iris däging (tipis sëdäng) bërläwän äräh dëngän tëkstur däging. Ini tips säyä ägär däging gä älot
 2. Ulëg sëmuä bumbu. Lëbih ënäk ulëg mänuäl äjä kälo säyä sih. Bikin räsä lëbih mäntäb. Hëhë
 3. Pänäskän minyäk gorëng di ätäs wäjän lälu tumis sëmuä bumbu ulëg. Tunggu härum mäsukän lëngkuäs sëräi dän däun säläm. Dikoläh kälëh bëntär këmudiän mäsukän äir, mäsäko, gulä jäwä dän päsir nyä
 4. Tunggu gulä jäwä mëlëlëh sëmuä mäsukän däging säpinyä.
 5. Tämbähkän këcäp mänis. Koläh kälëh lägi lälu tutup wäjänyä.Jängän lupä untuk sëring mëngkoläh kälëh mäsäkän ägär mätëngnyä mërätä. Tp jängän tërlälu sëring.
 6. Sëtëläh äir tinggäl sëtëngäh bëri gäräm lälu äduk këmbäli.
 7. Cicipi mäsäkännyä dän cëk tëkstur däging sëbëlum mätäng
 8. Sëtëläh äir diräsä cukup mënguäp (sät). Mätikän kompor dän sëmur däging säpi ëmpuk simplë siäp dihidängkän

0 Response to "Resep Semur daging sapi empuk simpel by Ummu husain..Mudah cara buatnya dan enak rasanya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel