Resep Soto Ceker Kuah Kuning Segar Menggoda Selera


Rësëp Soto Cëkër Kuäh Kuning Sëgär Mënggodä Sëlërä

Bähän-bähän

 • 1/2 kg cëkër äyäm potong 2 biär gä tërlälu pänjäng
 • 2 bätäng sërëh gëprëk
 • 3 lëmbär däun säläm
 • 4 Lëmbär däun jëruk buäng tulängnyä
 • 1 cm lëngkuäs gëprëk
 • 2 litër äir
 • Sëcukupnyä gulä,gäräm,käldu bubuk

Bumbu hälus👇

 • 8 siung bäwäng mëräh
 • 4 siung bäwäng putih
 • 3 ruäs järi kunyit
 • 3 butir këmiri
 • 1/2 sdt këtumbär
 • 1/2 sdt lädä butirän

Pëlëngkäp👇

 • Soun sëduh äir pänäs
 • iris Kol räjäng
 • Däun bäwäng,sëlëdri iris hälus
 • Jëruk nipis
 • Sämbäl
 • Bäwäng gorëng
 • Tomät
 • Tëlur rëbus

Längkäh

 1. Didihkän sëcukupnyä äir,sëtëläh mëndidih mäsukän cëkër,tgu hinggä mëndidih këmbäli dän rëbus sëbëntär lälu ängkät cëkërnyä,buäng äirnyä
 2. Didihkän këmbäli 2 litër äir dlm pänci,sëtëläh mëndidih mäsukän cëkër äyäm,rëbus dgn äpi këcil säjä hinggä käldunyä këluär (sy di prësto 10 mënit)
 3. Tumis bumbu hälus hinggä härum,mäsukän säläm,sërëh,lëngkuäs,däun jëruk,tumis hinggä bumbu bënär2 mätäng lälu mäsukän kë pänci rëbusän cëkër,bëri sëcukupnyä gulä,gäräm,käldu bubuk,korëksi räsä
 4. Jiäk räsä sdh päs dän cëkër sdh ëmpuk,siäpkän mänguk säji,tätä sëmuä pëlëngkäp di ätäs mängkuk,siräm dgn kuäh soto dän cëkër pänäs2,säjikän dgn sämbäl dän përäsän äir jëruk nipis 😊

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/4168

0 Response to "Resep Soto Ceker Kuah Kuning Segar Menggoda Selera"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel