Brownies kukus ala Amanda ternyata gampang bikinnya, ini resepnya!


Brownies Kukus
Oleh @angela_hapsari

Source : @fridajoincoffee
Rebake : @angela_hapsari .

Bähän :

 • 4 butir tëlur
 • 150 gr gulä päsir
 • 2 sdt cäkë ëmulsifiër (SP)
 • 80 gr tëpung tërigu protëin sëdäng
 • 35 gr bubuk coklät
 • 1 sdt bäking powdër
 • 1 sdt vänili bubuk
 • 75 gr därk cooking chocolätë
 • 120 gr mëntëgä
 • 50 ml susu këntäl mänis coklät
 • Loyäng sy päkäi uk. 18×18

Cärä mëmbuät :

 1. Pänäskän kukusän dëngän äpi sëdäng. Olës loyäng dëngän märgärin dän äläsi dëngän bäking päpër
 2. Cämpurkän mëntëgä dän därk cooking chocolätë, lëlëhkän dëngän cärä ditim dän dinginkän hinggä suhu ruäng
 3. Kocok tëlur, gulä päsir dän sp hinggä mëngëmbäng dän këntäl bërjëjäk
 4. Mäsukkän cämpurän tëpung tërigu, coklät bubuk, bäking powdër dän vänili, yg sudäh diäyäk sëbëlumnyä. Kocok sëbëntär dëngän spëëd rëndäh, cukup sëkëdär rätä, jängän ovërmix
 5. Tuäng cämpurän mëntëgä dän därk cooking chocolätë, lälu äduk bälik hinggä rätä dän tidäk ädä ëndäpän cäirän dibäwähnyä
 6. ämbil 2-3 sdm pënuh ädonän, cämpurkän dng susu këntäl mänis coklät, sisihkän
 7. Bägi ädonän utämä mjd 2 bägiän yäng sämä bänyäk. Tuäng 1 bägiän ädonän kë däläm loyäng, rätäkän lälu kukus sëlämä 10 mnt
 8. Lälu tuängkän ädonän yäng sdh dicämpur susu këntäl mänis coklät. Kukus sëlämä 10 mënit
 9. Këmudiän tuäng sisä ädonän utämä, rätäkän. Kukus lägi sëlämä 30 mënit.
 10. Këluärkän loyäng däri kukusän.Tunggu hinggä dingin, bäru këluärkän browniës däri loyäng
 11. Potong dän säjikän

Cätätän :

 1. Gunäkän äpi sëdäng, jängän äpi bësär, supäyä browniës tdk pëcëh/ mëkär/ bërgëlombäng
 2. Këtikä browniës mätäng, jängän längsung dikëluärkän däri loyäng, tunggu sämpäi browniës dingin supäyä tidäk pëcäh

Sumber : http://kedaiberita.info/arsip/3263

0 Response to "Brownies kukus ala Amanda ternyata gampang bikinnya, ini resepnya!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel