Resep Bola-Bola Mie Sosis by Indry Hapsari. Bahan Simple, Bikinnya Gampil dan Rasanya Enaak.

Bolä2 mië sosis ini cocok bängët untuk dijädikän säläh sätu täkjil bërbukä puäsä. Bähän simplë bikinnyä jugä gämpil dän räsänyä ënääk.


Bähän-bähän

 • 1 bungkus mië instänt (säyä skip bumbunyä, bolëh pk klo sukä)
 • 2 buäh sosis säpi, potong dädu
 • 1 buäh tëlur äyäm
 • 3 sdm tëpung tërigu sërbägunä
 • 2 siung bäwäng putih, pärut
 • 2 buäh cäbäi räwit mëräh, iris hälus
 • 1 bätäng däun bäwäng, iris hälus
 • Sëcukupnyä gäräm, mëricä dän käldu bubuk jämur
 • Sëcukupnyä minyäk säyur untuk mënggorëng

Längkäh

 1. Cämpur dän äduk rätä sëmuä bähän
 2. Bëntuk bolä-bolä mënggunäkän 2 buäh sëndok, lälu gorëng sämpäi coklät këëmäsän/mätäng.
 3. Säjikän hängät bërsämä säus sämbäl fävorit

Sumber: Indry Hapsari @ cookpad

0 Response to "Resep Bola-Bola Mie Sosis by Indry Hapsari. Bahan Simple, Bikinnya Gampil dan Rasanya Enaak. "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel