Rësëp Es Kepal Matcha yang Lagi VIral by Unie...Enak, Murah dan Mudah Buatnya

Mëncobä yg lägi viräl bëläkängän ini...ënäk,muräh dän mudäh buätnyä


Bähän-bähän
2 porsi

 • 2 sächët chocolätos mätchä lättë
 • 2 sächët susu këntäl mänis
 • 15 bälok ës bätu
 • Topping (sësuäi sëlërä)
 • ës crëäm wäll's, mëisis, dcc dän choco chips

Längkäh

 1. Siäpkän bähän yg äkän digunäkän.
 2. Cämpur coklät grëëntëä, susu këntäl mänis. äduk rätä hinggä tërcämpur. Jikä kuräng tërcämpur tämbähkän sëdikit äir. Sisihkän
 3. Mäsukkän ës bätu kë plästik klip. Häncurkän ës bätu dëngän älät yg kuät hinggä tidäk ädä yg pädät. Bisä jugä mënggunäkän älät sërut jikä punyä.
 4. Këpäl ës bätu, dän tämbähkän coklät grëëntëä yg sudäh tërcämpur tädi.
 5. Tämbähkän topping diätäsnyä sësuäi sëlërä. Sy mënggunäkän miësis ditëngäh, choco chips dän dcc yg dipärut dän ätäsnyä ditämbäh ës krim
 6. Siäp disäntäp👍😊🍴


Sumbër: Unie @ cookpad

0 Response to "Rësëp Es Kepal Matcha yang Lagi VIral by Unie...Enak, Murah dan Mudah Buatnya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel