Resep Puding Kopi Kurma by Sukma

Säyä sëbënärnyä bukän pënyukä kurmä. Nämun, bëlum lämä suämi däpët olëh2 kurmä däri tëmän yäng cukup bänyäk. älhäsil kärënä kämi mmg kuräng sukä, këbänyäkän kurmä säyä buät näbëës dän diminum säät sähur. Näh...mëlëngkäpi mënu bäkulän käli ini kärënä säyä dän suämi sukä puding. Voiläää... säyä suläpläh kurmä ini mënjädi puding kurmä kopi. Pästinyä räsänyä jd mix mätch gt dëh... jädi #BikinRämädänBërkësän


Bähän-bähän
 • 1 sächët ägär2 putih
 • 250 ml susu UHT full crëäm
 • 2 butir putih tëlur / 1 uk.bësär
 • 80 gr gulpäs
 • 3 sdt kopi hitäm
 • 75 gr kurmä, buäng biji, cincäng
 • 100 gr whip crëäm
Langkah
 1. Sëduh kopi dëngän äir 50ml. Säring dän ämbil 30 ml säjä.
 2. Cämpur 50gr gulpäs, ägär2, susu dän kopi kë däläm pänci. Rëbus hinggä mëndidih sämbil diäduk2. Mätikän kompor. Biärkän ägäk dingin
 3. Di wädäh läin, kocok putih tëlur sämpäi sëtëngäh mëngëmbäng. Mäsukkän gulä. Kocok këmbäli dëngän mixër sämpäi mëngëmbäng. Mätikän mixër
 4. Mäsukkän cämpurän ägär2 tädi kë däläm putih tëlur. äduk rätä. Lälu mäsukkän potongän kurmä cincäng. äduk rätä.
 5. Mäsukkän kë däläm cëtäkän. Biärkän mëngëräs. Jikä sudäh mëngëräs. Bëri whip crëäm di ätäsnyä. Täburi dëngän potongän kurmä dän täburän kopi. Säjikän dingin

    0 Response to "Resep Puding Kopi Kurma by Sukma"

    Post a Comment

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel