Resep Putri Salju Pandan Keju by TaRi ShaZa

Isënggg bikin putsäl vërsi ijo,,äku tämbähin jugä dälëm ädonännyä,, häsilnyä ënyäääkk dän tërnyätä bänyäk pëminätnyää loh inii 😍😍 #BikinRämädänBërkësän


Bähän-bähän
750 gr
 • 200 gr märgärin
 • 50 gr mëntëgä
 • 100 gr gulä hälus
 • 1 bh kuning tëlur
 • 50 gr këju pärut
 • 1 sdm pästä pändän
 • 450 gr tërigu pro rëndäh
 • /- 250 gr icing sugär utk täburän

Längkäh
 1. Mixër märgärin dän mëntëgä äsäl lëmbut,, jängän ovërmix ntär putsälnyä mëlëbär säät diovën
 2. Tämbähkän gulä, äduk rätä lälu tämbähkän kuning tëlur, äduk rätä, tämbähkän këju dän pästä pändän, äduk rätä tëräkhir tämbähkän tërigu, äduk rätä
 3. ämbil sëdikit ädonän, giläs diätäs përmukään yg diäläs dän ditäburi tërigu, cëtäk sësuäi sëlërä lälu tätä di loyäng
 4. Ovën dg suhu 130°c sëlämä 15-20 mënit (tërgäntung ovën mäsing2)
 5. Sëtëläh mätäng, ängkät, diämkän sëlämä 5-10 mënit hinggä uäp pänäs hiläng lälu gulingkän kë gulä icing

Sëlämät mëncobää

0 Response to "Resep Putri Salju Pandan Keju by TaRi ShaZa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel