Resep Telur Dadar Keju Yang Gurih dan Lezat

Tëlur dädär mërupäkän säläh sätu mënu säräpän yäng päling sëring dibuät. Säking sëringnyä, mungkin kitä sämpäi bosän dëngän mënu tëlur dädär yäng gitu-gitu äjä.


Nämun dëngän sëdikit modifikäsi, bundä bisä mëmbuät mënu tëlur dädär yäng lëbih ënäk dän käyä räsä. Rësëp tëlur dädär këju ini misälnyä. Dëngän tëmpilän yäng mënärik, tëlur dädär ini jugä lëbih ënäk dän lëbih mäntäp untuk dijädikän säräpän yäng nikmät dän bërgizi.

Rësëp ini äslinyä mënggunäkän tëlur bëbëk. Täpi bisä jugä digänti dëngän tëlur äyäm käläu mëmäng tidäk ädä tëlur bëbëk. Rësëp ini cocok sëkäli untuk mënu säräpän, kärënä sëläin cärä mëmbuätnyä sängät mudäh dän simplë, bähän-bähän yäng digunäkän pun cukup sëdërhänä. Untuk mëmbuätnyä längsung intip säjä rësëpnyä dibäwäh ini.

Bähän-bähän:
 • 5 biji tëlur bëbëk
 • 7 cäbäi räwit – iris slidë
 • 3 bätäng däun sëlëdri – iris hälus
 • 1/2 bäwäng bombäy – potong dädu…
 • 1 sdt bäking powdër
 • 1 mängkuk këcil irisän këju Chëddär
 • 1 sdt sërbuk MäGGI
 • Märgärin sëcukupnyä

Cärä Mëmbuätnyä:
 1. Siäpkän wädäh, lälu cämpurkän tëlur dëngän sëmuä bähän këcuäli këju dän märgärin.
 2. Pänäskän wäjän tëflon bërukurän këcil dän cäirkän sëdikit märgärin.
 3. Mäsukkän sëpërtigä bägiän ädonän tëlur kë däläm wäjän, lälu mäsukkän jugä irisän këju sëbänyäk 1/3 mängkuk.
 4. Sëtëläh përmukään tëlur muläi pädät, bälik sëcärä häti-häti supäyä tidäk robëk.
 5. Sëtëläh mätäng, ängkät dän tiriskän. läkukän häl yäng sämä untuk ädonän sëlänjutnyä.
 6. Sëlësäi! Tëlur dädär këju sudäh jädi dän siäp disäntäp bërsämä säus sämbäl fävorit këluärgä.

Gämpäng sëkäli kän bun? sëlämät mëncobä yää 🙂

Jängän lupä likë dän shärë rësëp ini..

Sumber: http://kedaiberita.info/arsip/3752

0 Response to "Resep Telur Dadar Keju Yang Gurih dan Lezat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel